NanoformScience AB
/

Developing nano-materials for a better world

 


News

NanoForm Science får finansiering via Vinnova Innovativa startups fas 1 som finansierar projektet "Accelererat marknadsinträde för en ny familj av antipatogena material". 

Våren 2020 fick NanoForm Science finansiering via Innovativa startups fas 1 för ett projekt där företaget förbereder tester av en antipatogen coating i sjukhusmiljö, tillsammans med Karolinska sjukhuset.
Projektet avslutades under Q1 2021 med mycket lovande resultat.

 För mer information se:  

https://www.vinnova.se/p/accelererat-marknadsintrade-for-en-ny-familj-av-antipatogena-material/